Το σεμινάριο παρέχει 150 μόρια για την κατάταξη σε αστέρια στη μοριοδότηση ξενοδοχειακών μονάδων, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού με αριθμό 216/2015, άρθρο 7, με εκπαίδευση 10% του προσωπικού κατ' έτος.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εργαζόμενοι να μπορούν να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά της ασφαλούς λειτουργίας του ξενοδοχείου, ν’ αποκτήσουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για πρόληψη, αποτροπή, διαχείριση εγκληματικών ενεργειών και έκτακτων συμβάντων και να μπορούν να υιοθετήσουν μια θετική στάση στον τομέα της ασφάλειας στον τουρισμό.

Ενότητες σεμιναρίου:

  • Ασφάλεια στην σύγχρονη εποχή, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, κουλτούρα ασφάλειας
  • Βασικές γνώσεις νομοθεσίας
  • Επικοινωνία - γλώσσα σώματος, πληροφορίες, διάκριση κινδύνου, καθήκοντα προσωπικού
  • Σχέδιο ασφάλειας ξενοδοχείου – Security Manager
  • Φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας (χρηματοκιβώτια – θυρίδες –CCTV)
  • Διαχείριση εγκληματικών ενεργειών (απειλητικά τηλεφωνήματα, κλοπές κ.α)
  • Ασφάλεια εγκαταστάσεων – προσωπικού - αντιμετώπιση «ειδικών» πελατών
  • Ασφάλεια δικτύου και πληροφοριών - ιδιαιτερότητες ξενοδοχείου
  • Διάκριση υπόπτων ατόμων- οχημάτων – αντικειμένων

Διάρκεια σεμιναρίου: 24 ώρες
Κόστος προγράμματος: 190 ευρώ
ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤA ΜΕΧΡΙ 10 ΑΤΟΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει τουλάχιστον το 10% του συνολικού προσωπικού της μονάδας και επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση, τότε η ξενοδοχειακή μονάδα επιδοτείται με 150 μόρια στην κατάταξη των αστεριών.

Το πρόγραμμα αυτό παρέχεται με την μέθοδο εξ’ αποστάσεων παρακολούθησης (μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.