Το ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ διαθέτει Πιστοποιημένες Δομές, όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 110327/21.02.2005 των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Συνολικά διαθέτει 5 αίθουσες κατάρτισης, εκ των οποίων 2 είναι αίθουσες πληροφορικής και 3 αίθουσες διδασκαλίας.
Υπάρχουν αίθουσες όσο και κοινόχρηστοι χώροι του ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ, που είναι προσβάσιμοι σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες και αναπηρίες και διαθέτουν τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό.