ΚΑΡΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ


Η Κάρτα οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, περιλαμβάνει τις εθνικές και τις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων. Για την απόκτηση Κάρτα Μεταφορέα Φορτηγού (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας), ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και να επιτύχει στις εξετάσεις που διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Κάρτα Μεταφορέα Φορτηγού, έχει διάρκεια σαράντα πέντε (45) διδακτικών ωρών και περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες.

 • Εθνικές Εμπορευματικές Μεταφορές
  • στοιχεία αστικού δικαίου
  • στοιχεία εμπορικού δικαίου
  • στοιχεία κοινωνικής νομοθεσίας
  • στοιχεία φορολογικού δικαίου
  • εμπορική και χρηματοοικονομική διαχείριση της επιχείρησης
  • πρόσβαση στην αγορά
  • τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση
  • οδική ασφάλεια

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που πρέπει να έχετε μαζί σας είναι:

  • δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης


ΚΑΡΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Η Κάρτα οδικού μεταφορέα επιβατών, περιλαμβάνει τις εθνικές και τις διεθνείς μεταφορές επιβατών. Για την απόκτηση Κάρτα Μεταφορέα Λεωφορείου (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας), ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και να επιτύχει στις εξετάσεις που διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Κάρτα Μεταφορέα Λεωφορείου, έχει διάρκεια σαράντα πέντε (45) διδακτικών ωρών και περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες.

 • Εθνικές Επιβατικές Μεταφορές
  • στοιχεία αστικού δικαίου
  • στοιχεία εμπορικού δικαίου
  • στοιχεία κοινωνικής νομοθεσίας
  • στοιχεία φορολογικού δικαίου
  • εμπορική και χρηματοοικονομική διαχείριση της επιχείρησης
  • πρόσβαση στην αγορά
  • τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση
  • οδική ασφάλεια
 • Διεθνείς Επιβατικές Μεταφορές
  • πρόσβαση στην αγορά
  • τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση
  • οδική ασφάλεια

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας είναι:

  • δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης


Για να δηλώσετε συμμετοχή στα παραπάνω σεμινάρια, καλέστε στο 2821096140 προκειμένου να σας δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.