Προσωπικό

Το ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ  αναγνωρίζοντας τη σημασία τoυ ανθρωπίνου δυναμικού ως τον σημαντικότερο παράγοντα για την εκπλήρωση των στόχων και επιδιώξεων του, έχει στελεχώσει όλες του τις δομές με ένα άρτιο σύνολο διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και συνεργάζεται παράλληλα και με ένα πλήθος εξωτερικών συνεργατών, με πολυετή και πλούσια εμπειρία στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης.

Όλο το μόνιμο διοικητικό προσωπικό του είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με συνεχή εκπαίδευση σε θέματα κατάρτισης και νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, διαθέτουν εμπειρία στον σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων.

Το ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ  παρέχει έναν άριστο εργασιακό χώρο, στον οποίο καλλιεργούνται το πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας, άμιλλας και συνεχούς αναζήτησης γνώσης και εξέλιξης. Επιπλέον, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό του, το ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ  διοργανώνει σεμινάρια για το προσωπικό του σε γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του τομέα δραστηριοποίησης του κάθε στελέχους του και στηρίζει τις ατομικές πρωτοβουλίες και προσπάθειες των εργαζομένων του για ανέλιξη μέσα από σεμινάρια και μεταπτυχιακές σπουδές.

Πρωταρχική μέριμνά μας είναι το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στόχων μας. Χρησιμοποιείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιλογής, αξιολόγησης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού που ικανοποιεί τις απαιτήσεις για τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κατάρτισης.

ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ

  • dummyΕφ. Πολεμιστών 103 & Ξέπαππα
         Τ.Κ. Παχιανών 73136 Χανιά

  • dummy+30 28210 96140

  • dummy+30 28210 96140

  • dummy info@kek-kriti.gr

Ενημερωτικό δελτίο

Πληκτρολογήσετε ηλεκτρονική διεύθυνση για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία.

Υποχρεωτικόπεδίο.

Search