Το Κ.Ε.Κ. ΚΡΗΤΗ , σε συνεργασία με Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, υλοποιεί,  επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις. Η κατάρτιση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ έτους  και είναι ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς κάποιο κόστος ή δέσμευση για τις επιχειρήσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με το επάγγελμα ή την ειδικότητα του εργαζομένου ή/και οριζόντιες θεματικές ενότητες. όπως:

  • Τεχνικές Πωλήσεων
  • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Αρχές Marketing
  • Εκμάθηση Χρήσης Η/Υ – Οδηγεί σε Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ
  • Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
  • Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στο χώρο εργασίας
  • Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
  • Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων – Οδηγεί σε Πιστοποίηση ΕΦΕΤ
  • Επιπλέον Θεματικά αντικείμενα σχετικά με τις ειδικότητες και τις ανάγκες των εργαζομένων ανά Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών

Ο ΟΑΕΔ παρέχει μέσω του πόρου ΛΑΕΚ 0,24%, σε κάθε επιχείρηση του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, την δυνατότητα επιδότησης της εκπαίδευσης του προσωπικού της.

Τι είναι ο πόρος ΛΑΕΚ 0,24%;

Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,24% είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση στον οποίο καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,24%, που αποδίδουν οι εργοδότες για τους υπαλλήλους τους που ασφαλίζουν στο ΙΚΑ. Κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει το 70% αυτού του πόρου για την κατάρτιση του προσωπικού της και ανταποδοτικά θα της επιστραφεί μέχρι και το 100% του κόστους της εκπαίδευσης. Βασική προϋπόθεση για την χρηματοδότηση της εκπαίδευσης είναι οι εκπαιδευόμενοι να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να έχει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση.