To K.E.K. ΚΡΗΤΗ σας ενημερώνει για το έργο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα» που περιλαμβάνει επιδοτούμενα προγράμματα για εργαζόμενους όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα.

Ενέργειες των προγραμμάτων

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν :

 • Επαγγελματική Συμβουλευτική 5 συνεδριών
 • Κατάρτιση 100 ωρών σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ηλικίας από 18 έως 64 ετών.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Οι ωφελούμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης. Το κάθε πρόγραμμα διαρκεί 100 ώρες και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το εκπαιδευτικό επίδομα των 500€. Επίσης, οι εργαζόμενοι ωφελούμενοι, θα αποκτήσουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης που θα καταρτισθούν

Μέθοδος εκπαίδευσης

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις τρεις εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
 • Διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα
 • Μικτή Κατάρτιση (blendedlearning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/ διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης

 • Βασικές δεξιότητες χρήσης (ΤΠΕ)
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών κινητών συσκευών
 • Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού
 • προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
 • Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών & δικτύων
 • Τεχνικός ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής
 • Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων socialmediamarketing
 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο παραπάνω πρόγραμμα:

Να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής και να την αποστείλουν στο e-mail  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με Θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ KEEE.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα επικοινωνία 28210 96140

 

kee foto

 

Δικαιολογητικά για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης

(σε ηλεκτρονική μορφή (μορφή pdf ή jpeg μέγιστου μεγέθους έως 3MB/ δικαιολογητικό) 

 •  Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας. 
 • Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, κ.λπ. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)
 • Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ
  • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου (ΑΜΑ).
 • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 • Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ (https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικούς ΕΦΚΑ), ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή αντίγραφο ΑΠΔ, ή Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης).
 • Ειδικά για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται : α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
 • Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος) στην οποία να δηλώνει ότι:
  • Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η,  
  • Την επωνυμία της επιχείρησης
  • Το Α.Φ.Μ της επιχείρησης
  • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

   Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, η σύμβαση του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης  της διάδοσης του Covid-19, ο υποψήφιος δηλώνει  επιπροσθέτως  την  αναστολή της σύμβασης εργασίας του καθώς και την έναρξη αυτής.