Με τα νέα προγράμματα Ανέργων, για το πρώτο τετράμηνο του 2013, η Πολιτεία, επιχειρεί να δώσει μια ανάσα σε χιλιάδες ανέργους.
Προγράμματα ανέργων που έχουν ανακοινωθεί:

  • Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού
  • Eπιταγή VOUCHER για άνεργους εως 29 ετών όλων των κλάδων
  • Ενίσχυση της Απασχόλησης Άνεργων Νέων Ναυτικών
  • Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 2013 επιδοτηση ανέργων γυναικών
  • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο
  • Νεανική Επιχειρηματικότητα
  • Πιλοτική δράση για την Υποστήριξη Νέων για τη Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ!
Διαδικασίες Συμμετοχής
Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Νομική Σημείωση Εμπιστευτικότητας
Ηλεκτρονική Αίτηση

Εργαστείτε στις σημαντικότερες Ελληνικές Επιχειρήσεις

Σε μια εποχή, όπου η ανεργία των νέων αποτελεί κοινωνική μάστιγα, είναι πολύ σημαντική η ευκαιρία που προσφέρεται σε 35.000 άνεργους νέους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, να αποκτήσουν Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας και να την αξιοποιήσουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση αποκλειστικά για υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ και Επιδοτούμενη Απασχόληση σε Επιχειρήσεις.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ωφελούμενων και απόκτησης Επιταγής/Voucher έχουν:

  •     15.000 απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ,
  •     20.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει, να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Επίσης, οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ, πρέπει να έχουν γεννηθεί από την 01/011983 και έπειτα, ενώ οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την 01/01/1983 μέχρι και την 31/121995.

Στόχος είναι, η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περι­βάλλοντος, αλλά και η προσαρμογή των γνώσεων στις εξειδικευμένες ανάγκες της παραγωγι­κής διαδικασίας.

Η συμμετοχή στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα εξασφαλίζει σε κάθε ωφελούμενο άνεργο:

  • 5μηνη πρακτική άσκηση - εργασιακή εμπειρία σε άμεση σύνδεση με το αντικείμενο της Κατάρτισης και με παράλληλη Συμβουλευτική υποστήριξη από ειδικό Επόπτη Πρακτικής.
  • Ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη, έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
  • Εκπαιδευτικό Επίδομα 5,00€ για κάθε ώρα κατάρτισης.
  • Αμοιβή από 400,00€ έως 460,00€ για κάθε μήνα απασχόλησης- πρακτικής άσκησης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν Αιτήσεις Συμμετοχής από τις 15/04/2013 έως τις 20/05/2013 

Πώς το Voucher στο ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ, αποκτάει μεγαλύτερη αξία;

Τα τελευταία, μέσα από μια σταθερά επιτυχημένη πορεία, το ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ, έχει επιδείξει αξιοσημείωτο έργο και σημαντικά αποτελέσματα στην Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, με εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων, δημιουργώντας ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας τόσο με τους καταρτιζόμενους ανέργους, όσο και με τις επιχειρήσεις.

Έτσι, στο ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ, οι άνεργοι ωφελούμενοι, διευρύνουν τις δυνατότητες και αξιοποιούν στο μέγιστο τις ευκαιρίες που παρέχει το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας, εξασφαλίζοντας ξεχωριστά οφέλη και καλύτερους όρους επαγγελματικής ένταξης.

  • Ενημερώνονται έγκαιρα και έγκυρα για το Voucher, ενώ λαμβάνουν ουσιαστική υποστήριξη και διευκόλυνση με τη γραφειοκρατία που απαιτείται (διαδικασίες υποβολής Αίτησης, επιλογής Επιχείρησης - Τοποθέτησης).
  • Απολαμβάνουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία ενός ισχυρού δικτύου συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων, όπου και θα τοποθετηθούν, στη συνέχεια, για την πρακτική τους άσκηση, στη βάση της πλέον συμφέρουσας επιλογής, καθώς θα έχει πραγμτοποιηθεί με επιτυχία η διαδικασία αποτελεσματικής σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
  • Λαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε άμεση σύνδεση και αντιστοιχία με τις ανάγκες των συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων.
  • Εκπαιδεύονται από ένα άρτια ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και από έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές ενηλίκων, με την εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και πρότυπων τεχνικών εκπαίδευσης, μέσα σε ένα ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
  • Αποκτούν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και έχουν αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας.
  • Εξασφαλίζουν τον προσωπικό τους, Ειδικό Επόπτη Πρακτικής, που τους παρέχει ολοκληρωμένη Συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς και εξατομικευμένη καθοδήγηση (mentoring), σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Πάνω από όλα, όμως, αναπτύσσουν τα κατάλληλα επαγγελματικά εφόδια, προκειμένου να καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές αξιολόγησης και πρόσληψης των Επιχειρήσεων, αξιώνοντας άμεσα μια μόνιμη θέση εργασίας που θα τους προσφέρει επαγγελματική σταθερότητα, ασφάλεια και προοπτική.