Δυο Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα από το ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ

voucher600

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για Εργζόμενους ΕΣΕΕ      Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για Εργαζόμενους ΚΕΕΕ
Το Κ.Ε.Κ. ΚΡΗΤΗ, πρόκειται να υλοποιήσει τα προγράμματα κατάρτισης στη Κρήτη τα οποία περιλαμβάνουν:   Έργο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) με τίτλο
«Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα»
  1.  Ενέργειες Επαγγελματικής Συμβουλευτικης
  2. Ενέργειες Κατάρτισης
  3. Πιστοποίηση
 
  1. Επαγγελματική Συμβουλευτική 5 Συνεδριών
  2. Κατάρτιση 100 ωρών σε εξειδικευμένα θέματα
  3. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ   Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 


 

Τεχνικός Ιατρικών Μηχανημάτων & Βιοιατρικής Τεχνολογίας

med 1


Σπούδασε τώρα Εξειδικευμένος Τεχνικός Ιατρικών Μηχανημάτων και Βιοιατρικής Τεχνολογίας και εξασφάλισε μια θέση στην αγορά εργασίας. Πιστοποίηση από Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Go to top